Menu

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1


 
คำชี้แจงข้อร้องเรียน
1. ระบบข้อร้องเรียนนี้เป็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
2. ข้อมูลที่ท่านได้บันทึกจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
3. ข้อความที่ท่านใช้ควรเป็นถ้อยคำที่สุภาพ
4. ข้อร้องเรียนของท่านจะนำไปเป็นส่วนในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เท่านั้น
5. หากข้อร้องเรียนของท่านเป็นเท็จและทำให้ผู้อื่นเสียหาย ท่านอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6. ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข 0-42512337

 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา (DLICT)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
โทร.0-4251-2337 - 8 ต่อ 108
p@wer by ^dracula^